NL | EN

Planning en projectmanagement

Implementatie projectmanagement

Robuust project- en programmabeheer vereist aanzienlijke vaardigheden in het plannen, organiseren en beheren van middelen tegen specifieke doelstellingen, tijdlijnen en kostenbudgetten. De Supply Chain Consulting Group zorgt voor ervaren projectmanagers met de vereiste organisatorische en communicatieve vaardigheden. Zij bekwamen zich voortdurend door het implementeren van onze oplossingen en aanbevelingen voor logestiek en voorraadketen. Of het nu gaat om de implementatie van een logistiek netwerk, het verplaatsen van een normaal handmatig operationeel magazijn of een zeer complex geautomatiseerd faciliteitsontwerp, aanschaf van apparatuur en systemen, installatie, testen en inbedrijfstelling van complexe, volledig geautomatiseerde pickfaciliteiten.

Voorraadketen – Vaardigheden projectmanagement

Vaak moeten onze klanten deze vaardigheden op het gebied van projectmanagement in huis halen, hetzij om een nieuwe implementatie te ondersteunen, hetzij om een falend project te vernieuwen. In deze situaties kunnen de vaardigheden van onze adviseurs op het gebied van voorraadketens van onschatbare waarde zijn voor het opzetten van een professionele projectbesturing:

 • Zij helpen u bij het bepalen en verduidelijken van de projectdoelstellingen
 • Helpen u bij het vaststellen van het juiste niveau van projectsponsoring
 • Werken met u samen om een realistisch tijdschema te ontwikkelen en te beheren
 • Het identificeren, toewijzen en beheren multifunctionele middelen
 • Coördineren en beheren van taken, risico’s en problemen
 • Formeel communiceren van de voortgang van het project aan alle belanghebbenden
 • Organiseren en leiden van regelmatige bijeenkomsten van het projectteam en bredere bewustmakingssessies

Projectmanagement, implementatie magazijn

De belangrijkste taken voor de consultants van The Supply Chain Consulting Group voor een typisch projectbeheer van een magazijn en distributiecentrum zijn:

 • Projectbesturing opzetten en beheren
 • Afgeronde ontwerplay-out, apparatuur, functionele (FDS) en operationele procesondersteuning
 • Ondersteuning van het inkoopproces indien nodig
 • Beheren van automatisering en andere leveranciers
 • Genereren van plannen voor installatie, geplande activiteiten coördineren met alle belangrijke belanghebbenden, intern en extern
 • Overeenkomen van een teststrategie en het regelen van de benodigde middelen
 • Zij sturen de inbedrijfstelling door de Factory Acceptance Testing (FAT), Installation Qualification (IQ), Operational Qualification (OQ) en Performance Qualification (PQ)-processen
 • Leveren de IT-wijzigingen die nodig zijn om de nieuwe apparatuur te integreren, inclusief systeemtesten

Implementatie projectbeheer voorraadketensystemen

Zonder een totale en veilige supply chain-oplossing kan de systeemimplementatie bij de eerste poging mislukken en een aanhoudend en langdurig, kostbaar project worden. In samenwerking met uw team zullen onze consultants alle elementen van uw middelenplanning van de onderneming, magazijn en de installatie van de toeleveringsketen behandelen. Dit kan ook het vastleggen van procedures zijn en het geven van de nodige training voor succesvolle implementatie en het bieden van voortdurende ondersteuning op alle niveaus in uw interne en externe toeleveringsketens.

Concreet betekent dit onder meer:

Advies voor installatiebeheer van alle magazijnmodules inclusief: 

 • Traceerbaarheid van partijen, geplande orderpicking, locatiebeheer en permanent voorraadbeheer
 • Met een voorraadnauwkeurigheid tot 97% +
 • Verbeteringen in zowel gegevens als voorraadnauwkeurigheid kunnen ook leiden tot verdere verlagingen van voorraadniveaus en arbeidskosten.
 • Betere controle van voorraden
 • Verbeterde planning
 • Productieve relaties met leveranciers
 • Voorraden en bestellingen (voorraadbeheer)
 • Inkoopbeheer
 • Wij werken met uw leveringsnetwerk en serviceproviders om continuïteit voor alle inventaris te garanderen en een veilige levering aan uw bedrijf tot stand te brengen

Casestudy verkoop- en operationele planning

It seems we can't find what you're looking for.

Onze supply chain-adviseurs hebben ervaring met tal van projectimplementaties met betrekking tot ERP- en WMS-systeemintegratie. Zij ontwikkelen de noodzakelijke en vereiste specificaties in samenwerking met zowel de klant als de systeemaanbieder om succes te garanderen.

Specialisten voorraadketen en logistiek

Bel ons +44(0) 1926 430 883​

Specialisten met veel ervaring in alle aspecten van voorraadketens en logistieke operaties, ditributienetwerk-strategie, netwerkstrategie, opslagactiviteiten,  logistiek e-commerce en ontwerp van magazijn en distributiecentra.