NL | EN

Magazijnmanagement en optimale werkmethode

Magazijnmanagement en optimale werkmethode

Onze deskundige consultants kunnen u ondersteunen als u een lage productiviteit ervaart, zich afvraagt hoe uw productiviteit zich verhoudt tot die van uw concurrenten, of ondersteuning nodig heeft om verbeteringen aan te brengen. Het team van Supply Chain Consulting Group (SCCG) kan u helpen om uw magazijnprocessen te optimaliseren en te begrijpen dat de eisen van elke klant en van bedrijf tot bedrijf zullen verschillen, afhankelijk van veranderingen die zich binnen verschillende tijdlijnen en situaties voordoen.

SCCG is gespecialiseerd in het adviseren over oplossingen voor klachten van klanten vanwege een slechte nauwkeurigheid m.b.t. picking en/of voorraad. Tevens adviseren wij hoe men zich optimaal aanpast aan aangebrachte wijzigingen met betrekking tot de herconfiguratie van het magazijn om zo goed mogelijk te voldoen aan nieuw geïntroduceerde vereisten.

Het SCCG-team bestaat uit ervaren vakmensen wat betreft logistiek- en toeleveringsketens. Zij werken nauw samen met klanten in verschillende sectoren en landen. Zij hebben met succes hun magazijn- en distributiecentrumactiviteiten verbeterd of uitgebreid en bieden capaciteits- en productiviteitsoplossingen in snel veranderende zakelijke omgevingen.

We analyseren uw activiteiten en vergelijken deze met de optimale werkwijze voor de betreffende bedrijfstak en benadrukken verbeterpunten. Vervolgens werken we samen met uw team aan een actieplan, het classificeren van actiepunten naar omvang van het voordeel en implementatiegemak.

Benchmarking

Benchmarking dient weliswaar als een kritische prestatie-indicator binnen logistiek en de voorraadketenprocessen, maar dergelijke vergelijkingen moeten natuurlijk in hun context worden geanalyseerd. Nauwkeurige benchmarking kan een bedrijf helpen bepalen of het beter is om vergelijkingen te baseren op kosten per eenheid of kosten per krat.

Het identificeren van hoge prestaties en de beste werkwijze  en het analyseren hoe deze kunnen worden bereikt is belangrijk. Benchmarking is een beknopte vorm van prestatiemeting die niet alleen extern de individuele prestaties van bedrijven tegen elkaar evalueert. Het gebruikt ook dezelfde analyse om de prestaties van verschillende operaties binnen hetzelfde bedrijf te bepalen.

Onze benadering van benchmarking

  • Bouw een model op van wat de operatie zou moeten kosten, in brede zin op basis van de huidige werkwijzen
  • Vergelijk dit met de werkelijke kosten en identificeer de belangrijkste verschillen
  • Begrijp de drivers achter deze verschillen en maak onderscheid tussen of verandering mogelijk of wenselijk is
  • Introduceer concurrentiemaatregelen waar nodig om context op te bouwen en inzicht te krijgen in de belangrijkste verschillen ten opzichte van concurrenten (bijv. bezorgfrequentie, picken van artikelen per stuk versus per krat/kist etc.)
  • Prestatiemeting is essentieel, maar verkeerd gebruikt kan het verkeerde gedrag aanmoedigen en op silo gebaseerde besluitvorming continueren.

Het is belangrijk om te overwegen hoe alle prestatiemetingen in het bedrijf op elkaar inwerken om het bedrijf naar zijn doelen te leiden. Het SCCG-team heeft met succes maatregelingen voor een effectieve prestatiemeting ingevoerd in nieuwe en bestaande operaties in het VK en Europa.

Deze te meten Key Performance Indicators (KPI’s) moeten

  • Een sterk identificeerbare relatie met kosten en/of andere statistieken hebben die zijn afgestemd op de bedrijfsdoelstellingen
  • Evenredig zijn met de schaal en de type werkzaamheden
  • Beperk het aantal – concentreer u op de belangrijkste indicatoren
  • Geven geen onnodige kosten / inspanningen bij het meten en rapporteren
SCCG kan u helpen uw leveranciers en operaties te beheren om de meeste waarde te halen uit uw bestaande logistieke functies en de algehele voorraadketen. Neem vandaag nog contact op met het tean van The Supply Chain Consulting Group.
 

Specialisten voorraadketen en logistiek

Bel ons +44(0) 1926 430 883​

Specialisten met veel ervaring in alle aspecten van voorraadketens en logistieke operaties, ditributienetwerk-strategie, netwerkstrategie, opslagactiviteiten,  logistiek e-commerce en ontwerp van magazijn en distributiecentra.